တံခါးကို hardware လက်ကိုင်

တံခါးလက်ကိုင်ဟာ့ဒ်ဝဲ
တံခါးလက်ကိုင်ဟာ့ဒ်ဝဲ
ဖြစ်မှု-1102တံခါးလက်ကိုင်အဓိကအကြောင်းအရာ - 304,316 သံမဏိသံမဏိဖြေ 600 800 1000B က: 550 750 950ကို C: Dia38: D: 80