စိတ်ကြိုက်သံမဏိရထားလမ်းစိတ်ကြိုက်သံမဏိရထားလမ်း
စိတ်ကြိုက်သံမဏိရထားလမ်းစိတ်ကြိုက်သံမဏိရထားလမ်း
package အတွက်စိတ်ကြိုက်သံမဏိရထားလမ်း။ (တန်း 316, hairline finish)
2021/11/05
ဖောက်သည်ဓာတ်ပုံ
ဖောက်သည်ဓာတ်ပုံ
ဖောက်သည်ဓာတ်ပုံကုမ္ပဏီ 0 န်ထမ်းများသည်နိုင်ငံခြားဖောက်သည်များအားထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သို့သွားရောက်ရန်နိုင်ငံခြားဖောက်သည်များအားထုတ်လုပ်သည့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဦး ဆောင်သည်ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်များနှင့် 0 ယ်ယူသူများ၏အုပ်စုလိုက်ဓာတ်ပုံဖောက်သည်သည်အချောနမူနာကိုပြသည်
2020/06/17