Qalabka salka ku dhisan

Qalabka salka ku dhisan ee balaarbude 1
Qalabka salka ku dhisan ee balaarbude 1
Jn-a080Saldhigga balobuskaWaxyaabaha ugu weyn: 304, 316 bir aan caadi ahayn42 4, 50.8
Qalabka salka ku dhisan ee balaarbude 2
Qalabka salka ku dhisan ee balaarbude 2
Jn-a086Saldhigga balobuskaWaxyaabaha ugu weyn: 304, 316 bir aan caadi ahayn40x40
Qalabka salka ku dhisan ee balaarbude 3
Qalabka salka ku dhisan ee balaarbude 3
Jn-a091Saldhigga balobuskaWaxyaabaha ugu weyn: 304, 316 bir aan caadi ahayn42.4 50.8